Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

Εξετάσεις Κιθαιρώνα 17,18 Απριλίου 2010

Δυό χρόνια μετά τις τελευταίες εξετάσεις που οργανώθηκαν στον Κιθαιρώνα ήρθε ο καιρός να πραγματοποιηθούν και πάλι εξετάσεις στη περιοχή μας. Για τις 17, 18 Απριλίου 2010 έχουν προγραμματιστεί εξετάσεις για την απόκτηση αδειών ικανότητας αλεξιπτώτου πλαγιάς και η οργάνωσή τους γίνεται απο την ΑΕΦΙΠ.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΑΠ βρίσκεται στο link http://paragliding.elao.gr/news/100302.html.

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στις εξετάσεις αυτές και σας καλούμε να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας καθώς και το είδος της εξέτασης που σας ενδιαφέρει (ΠΛ, Π, ΠΠ ή ΧΔ) είτε με σχόλιο στο παρόν blog, είτε με email στο edmoore (at) coris.gr. Σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμενων για εξέταση ενδεχομένως να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


Συνήθεις ερωτήσεις/απαντήσεις:

1. Μόλις τελείωσα τη βασική εκπαίδευση και θέλω να δώσω για ΠΛ. Τι πρέπει να κάνω?

Προκειμένου να έχει κάποιος δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για ΠΛ χρειάζεται να επικοινωνήσει με το σωματείο του ώστε να συμπληρωθεί η αντίστοιχη αίτηση (υπογράφεται από τον υπεύθυνο του σωματείου και τον εκπαιδευτή). Απαιτείται ακόμα η βεβαίωση ολοκλήρωσης βασικής εκπαίδευσης (υπογράφεται από τον υπεύθυνο του σωματείου και τον εκπαιδευτή). Τα δυο αυτά χαρτιά πρέπει είτε να αποσταλούν (με μέριμνα του σωματείου) στην ΕΑΠ μέχρι τις 12/4/2010 ή να προσκομιστούν στον παρατηρητή της ΕΑΠ πριν την έναρξη των εξετάσεων. Επίσης πρέπει να έχετε φροντίσει να αποκτήσετε (μέσω του σωματείου σας) αεραθλητική ταυτότητα της ΕΛΑΟ ή να έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά για την απόκτησή της στην ΕΛΑΟ. Τέλος πρέπει να ενημερώσετε το σωματείο ΑΕΦΙΠ (είτε με σχόλιο στο παρόν blog, είτε με email στο edmoore (at) coris.gr) για τη πρόθεση συμμετοχής σας στις εξετάσεις.

2. Θέλω να δώσω εξετάσεις για Π ή ΠΠ ή ΧΔ. Τι πρέπει να κάνω?

Προκειμένου να έχει κάποιος δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για Π ή ΠΠ ή ΧΔ χρειάζεται να επικοινωνήσει με το σωματείο του ώστε να συμπληρωθεί η αντίστοιχη αίτηση (υπογράφεται από τον υπεύθυνο του σωματείου και τον εκπαιδευτή). Η αίτηση πρέπει είτε να αποσταλεί (με μέριμνα του σωματείου) στην ΕΑΠ μέχρι τις 12/4/2010 ή να προσκομιστεί στον παρατηρητή της ΕΑΠ πριν την έναρξη των εξετάσεων. Επίσης πρέπει να έχετε φροντίσει να αποκτήσετε (μέσω του σωματείου σας) αεραθλητική ταυτότητα της ΕΛΑΟ ή να έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά για την απόκτησή της στην ΕΛΑΟ. Τέλος πρέπει να ενημερώσετε το σωματείο ΑΕΦΙΠ (είτε με σχόλιο στο παρόν blog, είτε με email στο edmoore (at) coris.gr) για τη πρόθεση συμμετοχής σας στις εξετάσεις.

3. Έχω περάσει το γραπτό και προφορικό μέρος των εξετάσεων σε εξετάσεις που διοργανώθηκαν κατά το παρελθόν και απομένει να δώσω μόνο το πρακτικό μέρος των εξετάσεων. Τι πρέπει να κάνω για να συμμετάσχω?

Θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με το σωματείο που διεξήγαγε τις εξετάσεις στις οποίες περάσατε το γραπτό και προφορικό μέρος των εξετάσεων. Το σωματείο αυτό πρέπει να έχει αποστείλει στην ΑΕΦΙΠ μέχρι πριν την έναρξη των εξετάσεων επιστολή με την οποία να επιβεβαιώνει ότι έχετε περάσει τα γραπτά και τα προφορικά και μένει να δώσετε μόνο το πρακτικό μέρος των εξετάσεων. Επιπλέον πρέπει να ενημερώσετε το σωματείο ΑΕΦΙΠ (είτε με σχόλιο στο παρόν blog, είτε με email στο edmoore (at) coris.gr) για τη πρόθεση συμμετοχής σας στις εξετάσεις.

4. Πόσο είναι το παράβολο για την εξέταση?

Είναι 45 ευρώ. [Σε κάθε εξεταζόμενο μέλος της η ΑΕΦΙΠ θα συνεισφέρει τα 10 απο τα 45 ευρώ]

5. Είχα δωσει εξετάσεις κατά το παρελθόν αλλά απέτυχα και τώρα θέλω να ξαναδώσω. Πόσο είναι το παράβολο?

Είναι 15 ευρώ.

6. Αν ο καιρός προβλέπεται ακατάλληλος για τη διεξαγωγή του πρακτικού μέρους της εξέτασης τι γίνεται?

Το σωματείο έχει τη δυνατότητα αναβολής της εξεταστικής λόγω ακατάλληλου καιρού αλλά η αναβολή θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον μέχρι τη Πέμπτη 15 Απριλίου 2010.

7. Χρειάζεται να προσκομίσει ο εξεταζόμενος το logbook του με συμπληρωμένες όλες τις ώρες πτήσεις του?

Συνιστάται να φέρετε συμπληρωμένο το logbook σας. Οι εξεταστές μπορούν να ελέγχουν πριν την έναρξη των εξετάσεων τα logbooks των εξεταζομένων για να επιβεβαιώνουν ότι πληρούν τις προυποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις σύμφωνα με τις αιτήσεις τους.

8. Ποιά είναι η ύλη της γραπτής εξέτασης για τους εξεταζόμενους ΠΛ?

Στο http://www.sky.gr/ στην ενότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και υποενότητα Εξετάσεις αν επιλέξετε Αριθμό ερωτήσεων 500 και Επίπεδο ερωτήσεων ΠΛ, οι ερωτήσεις που προκύπτουν (πατώντας το "Δημιουργία Νέας Τυχαίας Λίστας Ερωτήσεων") είναι η ύλη της γραπτής εξέτασης για την άδεια ΠΛ. (227 ερωτήσεις)

9. Ποιά είναι η ύλη της γραπτής εξέτασης για τους εξεταζόμενους Π?

Στο http://www.sky.gr/ στην ενότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και υποενότητα Εξετάσεις αν επιλέξετε Αριθμό ερωτήσεων 500 και Επίπεδο ερωτήσεων Π, οι ερωτήσεις που προκύπτουν (πατώντας το "Δημιουργία Νέας Τυχαίας Λίστας Ερωτήσεων") είναι η ύλη της γραπτής εξέτασης για την άδεια Π. (336 ερωτήσεις)

10. Ποιά είναι η ύλη της γραπτής εξέτασης για τους εξεταζόμενους ΠΠ?

Στο http://www.sky.gr/ στην ενότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και υποενότητα Εξετάσεις αν επιλέξετε Αριθμό ερωτήσεων 500 και Επίπεδο ερωτήσεων ΠΠ, οι ερωτήσεις που προκύπτουν (πατώντας το "Δημιουργία Νέας Τυχαίας Λίστας Ερωτήσεων") είναι η ύλη της γραπτής εξέτασης για την άδεια ΠΠ. (109 ερωτήσεις)

11. Ποιά είναι η ύλη της γραπτής εξέτασης για τους εξεταζόμενους ΧΔ?

Η ύλη της γραπτής εξέτασης για τους εξεταζόμενους ΧΔ είναι η ίδια με εκείνη των εξεταζόμενων ΠΠ.

12. Πόσες είναι οι ερωτήσεις της γραπτής εξέτασης?

Η γραπτή εξέταση αποτελείται απο 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

13. Πόσο είναι το άριστα στη γραπτή εξέταση και με πόσο θεωρείται η εξέταση επιτυχής?

Το άριστα είναι 150 βαθμοί και πρέπει να απαντηθεί σωστά τουλάχιστον το 65% του άριστα (97.5 βαθμοί) για θεωρηθεί η εξέταση επιτυχής.

14. Κατά την προφορική εξέταση τι μπορεί να ερωτηθώ?

Η προφορική εξέταση είναι στη διακριτική ευχέρεια των εξεταστών όπου με την εμπειρία τους αντιλαμβάνονται τη φύση των ερωτήσεων που θα υποβάλλουν, συμβουλευόμενοι όμως γενικές κατευθύνσεις που η ΕΑΠ τους υποδεικνύει. Επίσης κατά τη προφορική εξέταση μπορεί να γίνει απο τους εξεταστές έλεγχος στον εξοπλισμό του εξεταζόμενου.

15. Τι εξοπλισμό πρέπει να διαθέτω ώστε να μπορώ να εξεταστώ στο πρακτικό μέρος?

Τα αλεξίπτωτα και τα εφεδρικά πρέπει να είναι πιστοποιημένα απο οργανισμό αναγνωρισμένο απο την FAI/CIVL και να τηρούνται οι οδηγίες συντήρησης του οργανισμού πιστοποίησης. Στον εξοπλισμό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται κράνος, συσκευή ασύρματης επικοινωνίας (VHF), κάθισμα με προστασία πλάτης, σύστημα επιτάχυνσης και υποδήματα βουνού (μποτάκια).

16. Που μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία των εξετάσεων?

Δείτε τον Κανονισμό εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ικανότητας Αλεξιπτώτου Πλαγιάς στο link http://paragliding.elao.gr/docs/kan-exetaseon2009.pdf

5 σχόλια:

 1. Γιαννης Παναγοπουλος5 Μαρτίου 2010 - 3:05 π.μ.

  Γιαννης Παναγοπουλος
  Μπραβο παιδια για την διοργανωση των εξετασεων!!
  θέλω να λάβω μέρος για το διπλωμα του Π.Λ στο Πρακτικο μερος το οποιο και χρωστάω. Τα γραπτα και προφορικα τα ειχα δωσει με επιτυχια στις 9-10 Φεβρουαριου του 2008 ενω η πρακτικη εξεταση ειχε αναβληθει λογων κακων καιρικων συνθηκων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μακράν η πιο καταπληκτική παρουσίαση εξετάσεων που έχω δει ποτέ. Μπράβο παιδιά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αρχοντούς Εμμανουήλ
  Θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις για το δίπλωμα του Π.Λ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μιχαλης Κωβαιος (Συρος}.Κι εγω για Π.Λ .Εχω τη βεβαιωση ολοκληρωσης βασικης εκπαιδευσης. Λαζαρε κανονισε !! Θελω εξετασεις με διαφανεια και αξιοκρατια ... δηλαδη να εχουμε απο πριν τα θεματα και για να βγω πρωτος ας ξερω ποσα κουτια λουκουμια χρειαζεται να φερω ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η διαφάνεια και αξιοκρατία πάντα μας χαρακτήριζε, μας χαρακτηρίζει και θα μας χαρακτηρίζει ως σωματείο. Καλού κακού πάντως φέρε κανα-δυό κουτιά λουκούμια!!! :-))

  ΑπάντησηΔιαγραφή